REKLAMA

Gmina Sanok w liczbach. Zrealizowane inwestycje (VIDEO)

|

Gmina Sanok w liczbach. Zrealizowane inwestycje (VIDEO)

GMINA SANOK / PODKARPACIE. Nowoczesna infrastruktura kulturalna, to jeden z priorytetów Gminy Sanok ostatniej kadencji. Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Srachocinie jest unikatowym budynkiem w skali regionu nominowanym do nagrody w konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku”.

Budynek po Szkole Podstawowej w Raczkowej został gruntownie przebudowany na Dom Pomocy Społecznej zapewniający opiekę 30 pensjonariuszom. Obok DPS-u działa Ośrodek Wsparcia Dziennego dla 12-stu osób.

Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oświatowych to nie tylko poprawa jakości środowiska naturalnego, ale też lepsze warunki nauki do uczniów i pracy dla nauczycieli. Termomodernizacja przedszkola w Pakoszówce jest tego najlepszym przykładem.

Wiejskie Domy Kultury to istotny element życia społecznego gminy. W mijającej kadencji modernizacji poddano m.in. WDK w Falejówce, Prusieku, Srogowie Dolnym, Wujskiem, Stróżach Małych, Jurowcach. Dziś oferują one wysoki standard oraz nowoczesne rozwiązania podnoszące ich atrakcyjność. Łączna wartość wydatków na ten cel w latach 2012-2023 wyniosła ponad 14 milionów złotych!

Największy postęp dotyczy gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje m.in. w Dolinie Sanu, Niebieszczanach, Stróżach Wielkich, Strachocinie, Sanoczku, Wujskiem i Załużu sprawiają, że wskaźnik skanalizowania gminy plasuje ją w czołówce gmin wiejskich w Polsce.

Zaniedbane sadzawki wodne przekształcane są w zbiorniki retencyjne, a nieużytki w funkcjonalną przestrzeń rekreacyjną na działalność animacyjną i warsztatową.

W bieżącej kadencji  zakupiono i zmodernizowano pojazdy dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze Strachociny, Niebieszczan, Mrzygłodu, Bykowiec i Pisarowiec. W ostatnich 10 latach wydatki majątkowe przeznaczone na OSP wyniosły blisko ???? ???????????????????????????? ????ł????????????????????!

Realizacji zadań z zakresu remontu stadionów w Markowcach, Strachocinie, Mrzygłodzie, Niebieszczanach, a także odnowienie kompleksu Orlik w Prusieku wiążą się nie tylko z potrzebą podniesienia ich jakości, ale przede wszystkim są wyrazem dbałości gminy o rozwój szeroko pojętej kultury fizycznej.

Walka ze zmianami klimatu stanowi wyzwanie, przed którym staje dziś każdy samorząd. W wielu budynkach gminnych instalowane są panele fotowoltaiczne, które poprawiają bilans energetyczny budynków oraz jakość środowiska naturalnego.

źródło: UG Sanok

20-03-2024

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.